1. bookTom 10 (2018): Zeszyt 3 (September 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-831X
Pierwsze wydanie
01 Jan 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Economic and Financial Monitoring of Research Organizations

Data publikacji: 25 Jan 2019
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2018) - Zeszyt 3 (September 2018)
Zakres stron: 155 - 170
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-831X
Pierwsze wydanie
01 Jan 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Cicala, L. (2012).Development of research jobs in private research organizations (Lo sviluppo delle professioni di ricerca negli “organismi di ricerca” ad ordinamento privato). Retrieved from: http://www.analysis-online.net/wp-content/uploads/2013/07/Organismi-di-Ricerca-Privati-DOC-ok-plus-plus.pdf.Search in Google Scholar

Endrici, G. (1991).Public authorities and scientific research (Poteri pubblici e ricerca scientifica), Bologna: Il Mulino.Search in Google Scholar

European Commission Communication, 2006/C 323/01.Search in Google Scholar

European Commission, European Innovation Scoreboard 2017.Search in Google Scholar

Merloni, F. (1990).Independence and freedom in scientific research systems (Autonomie e libertà nel sistema della ricerca scientifica), Milano: Giuffrè.Search in Google Scholar

Pagliacci, M. G. R., & Giammari, R. (2004). Economic financial monitoring in research projects (Il controllo economico e finanziario dei progetti di ricerca). Finanziamenti su misura News, 6, Milano: Ipsoa.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD