1. bookTom 30 (2022): Zeszyt 44 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2457-9017
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Reorganization of Budgetary Obligations. General Considerations About this Juridical Institution

Data publikacji: 10 Nov 2022
Tom & Zeszyt: Tom 30 (2022) - Zeszyt 44 (December 2022)
Zakres stron: 65 - 77
Otrzymano: 01 Aug 2022
Przyjęty: 01 Sep 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2457-9017
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Oneţ, C., (2019). About the restructuring of fiscal and budgetary obligations. Journal of Legal Sciences, 1(34). Ed. Universul Juridic, pp. 188–205. Search in Google Scholar

2. Oneţ, C., (2018). Public financial law. Budgetary law. Ed. Universul Juridic, Bucharest, pp. 122–124. Search in Google Scholar

3. ***Fiscal Procedure Code (Law no. 207/2015 with subsequent amendments). Search in Google Scholar

4. ***Government Ordinance no. 6/2019 regarding the establishment of fiscal facilities, with subsequent amendments. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD