1. bookTom 29 (2022): Zeszyt 43 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2457-9017
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Competency of Changing the Deed Legal Framing in Case of Case Declination By the Competent Body. Resumption and Repetition of the On-Site Investigation

Data publikacji: 19 May 2022
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2022) - Zeszyt 43 (June 2022)
Zakres stron: 142 - 153
Otrzymano: 01 Feb 2022
Przyjęty: 01 Apr 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2457-9017
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Coman, L., (1975). Aspecte privind cercetarea la fața locului a infracțiunilor de omor. Bucharest. Search in Google Scholar

2. Mircea, I., (2001). Criminalistică. Publishing House Lumina Lex, Bucharest. Search in Google Scholar

3. Udroiu, M., (2020). Noul Cod de Procedură Penală. Publishing House C. H. Beck, Bucharest. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD