1. bookTom 29 (2022): Zeszyt 43 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2457-9017
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Competency of Changing the Deed Legal Framing in Case of Case Declination By the Competent Body. Resumption and Repetition of the On-Site Investigation

Data publikacji: 19 May 2022
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2022) - Zeszyt 43 (June 2022)
Zakres stron: 142 - 153
Otrzymano: 01 Feb 2022
Przyjęty: 01 Apr 2022
Polecane artykuły z Trend MD