1. bookTom 22 (2022): Zeszyt 1 (July 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Collective Actions for the Protection of Consumers in the Czech Republic

Data publikacji: 23 Sep 2022
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2022) - Zeszyt 1 (July 2022)
Zakres stron: 32 - 42
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

BALARIN, Jan. TICHÝ, Luboš. Kolektivní ochrana procesních práv v ČR: sen či skutečnost? Bulletin advokacie, 2013, Vol. 3, pp. 17–25. Search in Google Scholar

WINTEROVÁ, Alena. Hromadné žaloby (procesualistický pohled). Bulletin advokacie, 2009, Vol. 10, pp. 21–27. Search in Google Scholar

Bohemia Energy is bankrupt. Czechs needn’t worry about gas & electricity supplies. [online]. Available at: https://english.radio.cz/bohemia-energy-bankrupt-czechsneednt-worry-about-gas-electricity-supplies-just-8731232 Accessed: 28.03.2022 Search in Google Scholar

Country reports of collective actions in various Member States. [online]. Available at: https://www.collectiveredress.org/collective-redress/member-states Accessed: 28.03.2022 Search in Google Scholar

Court orders compensation for Czech owners of Volkswagen cars. [online]. Available at: https://english.radio.cz/court-orders-compensation-czech-owners-volkswagen-cars-8127960 Accessed: 28.03.2022 Search in Google Scholar

Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on representative actions for the protection of the collective interests of consumers and repealing Directive 2009/22/EC. [online]. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020L1828 Accessed: 28.03.2022 Search in Google Scholar

Explanatory memorandum to the Proposal of the Collective Proceedings Act – parliamentary document No. 35. [online]. Available at: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=35&CT1=0 Accessed: 28.03.2022 Search in Google Scholar

Hromadné žaloby i pokuty firmám jsou mimo hru. Vláda upřednostňuje jiné zákony [online]. Available at: https://www.e15.cz/domaci/hromadne-zaloby-i-pokutyfirmam-jsou-mimo-hru-vlada-uprednostnuje-jine-zakony-1387104 Accessed: 28.03.2022 Search in Google Scholar

Hromadné žaloby projedná vláda v pátek, podpora ve Sněmovně je nejistá. [online]. Available at: https://advokatnidenik.cz/2021/11/02/hromadne-zaloby-projedna-vlada-v-patek-podpora-ve-snemovne-je-nejista/ Accessed: 28.03.2022 Search in Google Scholar

Summary from the conference held in 2020 by the Czech consumer organisation dTest. [online]. Available at: https://www.dtest.cz/clanek-8490/odbornici-resili-stavajiciupravu-prav-ceskych-spotrebitelu-a-jejich-vymahatelnost Accessed: 28.03.2022 Search in Google Scholar

The Proposal of the Collective Proceedings Act – parliamentary document No. 775. [online]. Available at: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=775&CT1=0 Accessed: 28.03.2022 Search in Google Scholar

The Proposal of the Collective Proceedings Act – parliamentary document No. 35. [online]. Available at: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=775&CT1=0 Accessed: 28.03.2022 Search in Google Scholar

Decision of the Czech Constitutional Court of 10th March 2009, File Ref. IV. ÚS 1106/08. Search in Google Scholar

Decision of the Czech Supreme Court of 10th April 2008, File Ref. 29 Odo 1019/2006. Search in Google Scholar

Decision of the Czech Supreme Court of 26th October 2010, File Ref. 29 Cdo 3856/2010. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo