1. bookTom 43 (2019): Zeszyt 1 (March 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1502-5462
Pierwsze wydanie
28 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Tag questions in conversation: A typology of their interactional and stance meanings

Data publikacji: 07 Apr 2019
Tom & Zeszyt: Tom 43 (2019) - Zeszyt 1 (March 2019)
Zakres stron: 134 - 139
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1502-5462
Pierwsze wydanie
28 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Algeo, John. 1988. The tag question in British English. It’s different, i’n’it? English World-Wide 9 (2): 171–191.10.1075/eww.9.2.03algSearch in Google Scholar

Halliday, MAK. 1994. An introduction to Functional Grammar. London: Arnold.Search in Google Scholar

Holmes, Janet. 1983. The functions of tag questions. English Language Research Journal 3: 40–65.Search in Google Scholar

Tottie, Gunnel and Sebastian Hoffmann. 2006. Tag questions in British and American English. Journal of English Linguistics 34: 283–311.10.1177/0075424206294369Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD