1. bookTom 43 (2019): Zeszyt 1 (March 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1502-5462
Pierwsze wydanie
28 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Corpora and lexis

Data publikacji: 07 Apr 2019
Tom & Zeszyt: Tom 43 (2019) - Zeszyt 1 (March 2019)
Zakres stron: 129 - 133
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1502-5462
Pierwsze wydanie
28 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Aijmer, Karin. 2013. Understanding pragmatic markers. Edinburgh: Edinburgh University Press.10.1515/9780748635511Search in Google Scholar

Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad and Edward Finegan. 1999. Longman grammar of spoken and written English. Harlow: Pearson.Search in Google Scholar

Halliday, M.A.K. and Christian Matthiessen. 2004. An introduction to Functional Grammar. London: Routledge.Search in Google Scholar

Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech and Jan Svartvik. 1985. A comprehensive grammar of the English language. London: Longman.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD