1. bookTom 80 (2021): Zeszyt 1 (October 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1899-7562
Pierwsze wydanie
13 Jan 2009
Częstotliwość wydawania
5 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Erratum

Data publikacji: 31 Oct 2021
Tom & Zeszyt: Tom 80 (2021) - Zeszyt 1 (October 2021)
Zakres stron: 317 - 317
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1899-7562
Pierwsze wydanie
13 Jan 2009
Częstotliwość wydawania
5 razy w roku
Języki
Angielski

Eratum to: Interactions between COL5A1 Gene and Risk of the Anterior Cruciate Ligament Rupture

DOI of original article: 10.1515/hukin-2017-0177

Erratum to: Ewelina Lulińska-Kuklik, Masouda Rahim, Daria Domańska-Senderowska, Krzysztof Ficek, Monika Michałowska-Sawczyn, Waldemar Moska, Mariusz Kaczmarczyk, Michał Brzeziański, Ewa Brzeziańska-Lasota, Paweł Cięszczyk, Alison V September. Interactions between COL5A1 Gene and Risk of the Anterior Cruciate Ligament Rupture in a Journal of Human Kinetics volume 62/2018, 65-71; Jun, 2018.

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo