1. bookTom 68 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Geranyl flavanone from Feronia limonia (L.) Swingle

Data publikacji: 31 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 68 (2022) - Zeszyt 4 (December 2022)
Zakres stron: 20 - 24
Otrzymano: 22 Apr 2022
Przyjęty: 01 Jul 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Kirtikar KR, Basu BD. F. elephantum Corr. Indian medicinal plants. India: L.M.B. Publishers 1995; 1:496–498. Search in Google Scholar

2. Parvez G, Sarker R. Pharmacological potential of wood apple (Limonia acidissima): A Review. IJMFM and AP 2021; 7(2):40-47. doi: https://dx.doi.org/10.53552/ijmfmap.2021.v07ii02.00310.53552/ijmfmap.2021.v07ii02.003 Search in Google Scholar

3. Ilango K, Chitra V. Wound healing anti-oxidant activities of the fruit pulp of Limonia acidissima Linn (Rutaceae) in rats. Trop J Pharm Res 2010; 9:223-230. doi: https://dx.doi.org/10.4314/tjpr.v9i3.5628110.4314/tjpr.v9i3.56281 Search in Google Scholar

4. Pey S, Satpathy G, Gupta RK. Evaluation of nutritional phytochemical antioxidant antibacterial activity of exotic fruit Limonia acidissima. J Pharmacogn Phytochem 2014; 3(2):81-88. Search in Google Scholar

5. Jadeja BA, Odedra NK, Danger NR, Baxi US. Ethnomedicinal plants used by the people of Saurashtra to cure diarrhoea. Plant Arch 2005; 5:381-392. Search in Google Scholar

6. Senthilkumar KL, Kumawat BK, Rajkumar M. Antidi arrhoeal activity of bark extracts of Limonia acidissima Linn. Res J Pharm Biol Chem Sci 2010; 1:550-553. Search in Google Scholar

7. Intekhab J, Aslam M. Isolation of a flavonoid from F. limonia. J Saudi Chem Soc 2009; 13:295-298. doi: https://dx.doi.org/10.1016/j.jscs.2009.10.01210.1016/j.jscs.2009.10.012 Search in Google Scholar

8. Intekhab J, Siddiqui NU, Aslam M. Flavone glycoside from the roots of F. limonia. Oriental J Chem 2008; 24:331-334. Search in Google Scholar

9. Mabry TJ, Markham KR, Thomas MB. The systematic identification of flavonoids. New York. Springer 1970; 165-173. doi: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-88458-010.1007/978-3-642-88458-0 Search in Google Scholar

10. Andersen OM, Markham KR. Eds. Flavonoids: chemistry, biochemistry, applications. Boca Raton. CRC Press Taylor Francis 2006; 917-995 doi: https://dx.doi.org/10.1201/978142003944310.1201/9781420039443 Search in Google Scholar

11. Harborne J. The flavonoids advances in research since. New York. Routledge 1986; 406-418. Search in Google Scholar

12. Phillips WR, Baj NJ, Gunatilaka AAL, Kingston C. Geranyl compounds from Mimulus clevelii. J Nat Prod 1996; 59: 495–497. doi: https://dx.doi.org/10.1021/np960240l10.1021/np960240l8778239 Search in Google Scholar

13. Smejkal K, Grycová L, Marek R, Lemie‘re F, Jankovská D, Forejtnı´ková H, et al. C-Geranyl compounds from Paulownia tomentosa fruits. J Nat Prod 2007; 70:1244–1248. doi: https://dx.doi.org/10.1055/s-2008-108133910.1055/s-2008-108133918729043 Search in Google Scholar

14. Agrawal PK. Carbon-13 NMR of Flavonoids. Amsterdam. Elsevier 1989; 3-514.10.1016/B978-0-444-87449-8.50011-0 Search in Google Scholar

15. Markham KR, Chari VM, Marby TJ. Carbon-13 NMR Spectroscopy of flavonoids. In: Harborne JB. Marby TJ eds. The flavonoids: advances in research. London. Chapman Hall 1982; 349-371. doi: https://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-2915-0_210.1007/978-1-4899-2915-0_2 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo