1. bookTom 68 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Identification of causal agent of wilt of common sage (Salvia officinalis L.)

Data publikacji: 02 Oct 2022
Tom & Zeszyt: Tom 68 (2022) - Zeszyt 2 (June 2022)
Zakres stron: 36 - 45
Otrzymano: 17 Mar 2022
Przyjęty: 07 Jun 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Hać-Szymańczuk E, Lipińska E, Błażejak S. Ocena aktywności przeciwbakteryjnej szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.). Bromat Chem Toksykol 2011; 44(3):667-672. Search in Google Scholar

2. Rumińska A. Rośliny lecznicze – Podstawy biologii i  agrotechniki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa, 1981:258-272. Search in Google Scholar

3. Pudelska K, Mirosław A. Symbolika średniowiecznych ogrodów przyklasztornych i  ich roś- linność. Teka Kom Arch Urb Stud Krajobr 2013; 9:49-56. Search in Google Scholar

4. Adaszyńska M, Swarcewicz M. Olejki eteryczne jako substancje aktywne lub konserwanty w kosmetykach. Wiadomości Chemiczne 2012; 66(1-2):139-158. Search in Google Scholar

5. Studzińska-Sroka E, Dudek-Makuch M, Czapska I. Zastosowanie roślin w  profilaktyce i  leczeniu zwierząt hodowlanych. Wiadomości Zootechniczne 2018; 54(3):66-78. Search in Google Scholar

6. Hać-Szymańczuk E, Cegiełka A. Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i  przeciwutleniającej szałwii lekarskiej w  produkcie mięsnym. Żywność Nauka Technologia Jakość 2015; 3(100):667-672. Search in Google Scholar

7. Zdrojewicz Z, Pypno D, Bugaj B, Cabała K, Waracki K. Próby zastosowania szałwii w  leczeniu zaburzeń poznawczych i  choroby Alzheimera. Post Fitoter 2015; 16(4):263-267. Search in Google Scholar

8. Kiewlicz K. Rośliny zielarskie w  gospodarstwie domowych. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 2017. Search in Google Scholar

9. Zimowska B. Fungi threatening the cultivation of sage (Salvia officinalis L.) in south-eastern Poland. Herba Pol 2008; 54(1):15-24. Search in Google Scholar

10. Subbiah VP, Riddick M, Peele D. First report of Fusarium oxysporum on clary sage in north America. Plant Dis 1996; 80:1080.10.1094/PD-80-1080A Search in Google Scholar

11. Edel-Hermann V, Lacomte C. Current status of Fusarium oxysporum formae speciales and races. Phytopathology 2019; 109(4):512-530. doi: https://dx.doi.org/10.1094/PHYTO-08-18-0320-RVW10.1094/PHYTO-08-18-0320-RVW30461350 Search in Google Scholar

12. Baayen R, O’Donnell K, Bonants P, Cigelnik E, Kroon L, Roebroeck E, et al. Gene genealogies and AFLP Analyses in the Fusarium oxysporum complex identify monophyletic and nonmonophyletic formae speciales causing wilt and Rot Disease. Ecology and Population Biology 2000; 90(8):891-900. doi: https://dx.doi.org/10.1094/PHYTO.2000.90.8.89110.1094/PHYTO.2000.90.8.89118944511 Search in Google Scholar

13. Gordon T, Matyn R. The evolutionary biology of Fusarium oxysporum. Annu Rev Phytopathol 1997; 35:111-128. doi: https://dx.doi.org/10.1146/annurev.phyto.35.1.111.10.1146/annurev.phyto.35.1.11115012517 Search in Google Scholar

14. Ganjhu RK, Mudgal PP, Maity H, Dowarha D, Devadiga S, Nag S, Arunkumar G. Herbal plants and plant preparation as remedia approach for viral diseases. Virusdisease 2015; 26 (4):225-236. doi: https://dx.doi.org/10.1007/s13337-015-0276-610.1007/s13337-015-0276-6466371026645032 Search in Google Scholar

15. Newerli-Guz J. Uprawa roślin zielarskich w Polsce. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i  Agrobiznesu, Roczniki Naukowe XVIII 2016; 3:268-274. doi: https://dx.doi.org/10.22004/ag.econ.257479 Search in Google Scholar

16. Leslie J, Summerell B. The Fusarium laboratory manual. Blackwell Publishing, Oxford, UK, 2006:212-218.10.1002/9780470278376 Search in Google Scholar

17. Tomczak M, Wiśniewska H, Stępień Ł, Kostecki M, Chełkowski J, Goliński P. Deoxynivalenol, nivalenol and moniliformin in wheat samples with head blight (scab) symptoms in Poland (1998-2000). European Journal of Plant Pathology 2002; 108:625-630. doi: https://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0001-7_310.1007/978-94-010-0001-7_3 Search in Google Scholar

18. Liu Y, Whelen S, Hall B. Phylogenic relationships among ascomycetes: evidence from an RNA polymerse II subunit. Molecular Biology and Evolution 1999; 16(12):1799-1808.10.1093/oxfordjournals.molbev.a02609210605121 Search in Google Scholar

19. Kimura M. A simple method for estimating evolutionary rate of base substitutions through comparative studies of nucleotide sequences. Journal of Molecular Evolution 1980; 16:111-120. doi: https://dx.doi.org/10.1007/BF0173158110.1007/BF017315817463489 Search in Google Scholar

20. Kumar S, Stecher G, Li M, Knyaz C, Tamura K. MEGA X: Molecular evolutionary genetics analysis across computing platforms. Molecular Biology and Evolution 2018; 35:1547-1549.10.1093/molbev/msy096596755329722887 Search in Google Scholar

21. Gams W, Aa HA, van der Plaats-Niterink AJ, van der Samson RA, Stalpers JA. Course of mycology. Centraalbureau voor schimmelcultures BAARN (The Nederlands) Institute of the Royal Neder-lands Academy of Sciences and Letters, 1975:105. Search in Google Scholar

22. Marcinkowska J. Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w  fitopatologii. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i  Leśne Sp. z  o.o. 2012:246-247. Search in Google Scholar

23. Rajłło AI. Griby roda Fusarium. Wsesojuznaja Ordena Lenina Akademija Selskohoziajstwiennych Nauk imieni W.I. Lenina Wsesojuznyj Institut Zaszczity Rastenij. Gosudarstwiennoje Izdatielstwo Selskohoziajstwiennoj Literatury, Moskwa 1950. Search in Google Scholar

24. Booth C. Fusarium oxysporum. C.M.I. Descriptions of pathogenic fungi and bacteria 11, Commonwealth Mycological Institute, Kew, Surrey, England 1970. Search in Google Scholar

25. Ohara T, Takashi T. FoSTUA, encoding a basic helix-loop-helix protein, differentially regulates development of three kinds of asexual spores, macroconidia, microconidia, and chlamydospores, in the fungal plant pathogen Fusarium oxysporum. Eukaryotic Cell 2004; 3(6):1412-1422. doi: https://dx.doi.org/10.1128/EC.3.6.1412-1422.200410.1128/EC.3.6.1412-1422.200453901815590816 Search in Google Scholar

26. Kochman J. Zarys mikologii dla fitopatologów. Wyd. SGGW-AR, Warszawa, 1986:428. Search in Google Scholar

27. Gaetan SA, Madia M. Occurrence of fusarium wilt caused by Fusarium oxysporum on common sage in Argentina. APS 2007; 90(6):833. doi: https://dx.doi.org/10.1094/PD-90-0833A10.1094/PD-90-0833A30781268 Search in Google Scholar

28. Kulik T, Fordoński G, Pszczółkowska A, Płodzień K, Olszewski J. Identyfikacja wybranych gatunków grzybów z rodzaju Fusarium z nasion niektórych gatunków roślin uprawnych metodą tradycyjną I BIO-PCR. Acta Agrobotanica 2005; 58(2):22-54. Search in Google Scholar

29. Puhalla J. Classification of strains of Fusarium oxysporum on the basis of vegetative compalibility. Can J Bot 1984; 63:179-183. doi: https://dx.doi.org/10.1139/b85-02010.1139/b85-020 Search in Google Scholar

30. Ploetz RC. Fusarium wilt of banana is caused by several pathogens referred to as Fusarium oxysporum f. sp. cubense. Phytopathology 2005; 96(6):653-656.10.1094/PHYTO-96-065318943184 Search in Google Scholar

31. Kashyap PL, Rai S, Kumar S, Srivastava AK. Genetic diversity, mating types and phylogenetic analysis of Indian races of Fusarium oxysporum f.sp. ciceris from chickpea. Phytopathology and Plant Protection 2016; 49(19-20):533-553. doi: https://dx.doi.org/10.1080/03235408.2016.124302410.1080/03235408.2016.1243024 Search in Google Scholar

32. Achari SR, Kaur J, Dinh Q, Mann R, Sawbridge T, Summerell BA, Edwards J. Phylogenetic relationship between Australian Fusarium oxysporum isolates and resolving the species complex using the multispecies coalescent model. BMC genomics 2020; 21(1):1-20.10.1186/s12864-020-6640-y708516332197583 Search in Google Scholar

33. Brown DW, Proctor RH. Insights into natural products biosynthesis from analysis of 490 polyketide synthases from Fusarium. Fungal Genetics and Biology 2016; 89:37-51.10.1016/j.fgb.2016.01.00826826610 Search in Google Scholar

34. Lombard L, Sandoval-Denis M, Lamprecht SC, Crous PW. Epitypification of Fusarium oxysporum – clearing the taxonomic chaos. Persoonia 2019; 43:1-47. doi: https://dx.doi.org/10.3767/persoonia.2019.43.0110.3767/persoonia.2019.43.01708586032214496 Search in Google Scholar

35. O’Donnell K, Rooney AP, Proctor RH, Brown DW, McCormick SP, Ward TJ, et al. Phylogenetic analyses of RPB1 and RPB2 support a middle Cretaceous origin for a clade comprising all agriculturally and medically important fusaria. Fungal Genetics and Biology 2013; 52:20-31. doi: https://dx.doi.org/10.1016/j.fgb.2012.12.00410.1016/j.fgb.2012.12.00423357352 Search in Google Scholar

36. O’Donnell K, Ward TJ, Robert VA, Crous PW, Geiser DM, Kang S. DNA sequence-based identification of Fusarium: Current status and future directions. Phytoparasitica 2015; 43:583-595. doi: https://dx.doi.org/10.1007/s12600-015-0484-z10.1007/s12600-015-0484-z Search in Google Scholar

37. Brankovics B, van Dam P, Rep M, de Hoog GS, van der Lee TA, Waalwijk C, van Diepeningen AD. Mitochondrial genomes reveal recombination in the presumed asexual Fusarium oxysporum species complex. Bmc Genomics 2017; 18(1):1-14.10.1186/s12864-017-4116-5560451528923029 Search in Google Scholar

38. Laraba I, Kim HS, Proctor RH, Busman M, O’Donnell K, Felker FC, Wurdack KJ. Fusarium xyrophilum, sp. nov., a member of the Fusarium fujikuroi species complex recovered from pseudoflowers on yellow-eyed grass (Xyris spp.) from Guyana. Mycologia 2020; 112(1):39-51.10.1080/00275514.2019.166899131825746 Search in Google Scholar

39. Yang M, Zhang H, van der Lee TA, Waalwijk C, van Diepeningen AD, Feng J, et al. Population genomic analysis reveals a highly conserved mitochondrial genome in Fusarium asiaticum. Frontiers in Microbiology 2020; 11:839.10.3389/fmicb.2020.00839721467032431686 Search in Google Scholar

40. Guevara-Suarez M, Cano-Lira JF, De García MCC, Sopo L, De Bedout C, Cano LE, Celis A. Genotyping of Fusarium isolates from onychomycoses in Colombia: detection of two new species within the Fusarium solani species complex and in vitro antifungal susceptibility testing. Mycopathologia 2016; 181(3-4):165-174.10.1007/s11046-016-9983-926943726 Search in Google Scholar

W1: http://www.indexfungorum.org/names/Names-Record.asp?RecordID=218547 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo