1. bookTom 67 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

In memoriam of Professor Waldemar Buchwald (1962–2020) on the first anniversary of his passing

Data publikacji: 02 Feb 2022
Tom & Zeszyt: Tom 67 (2021) - Zeszyt 4 (December 2021)
Zakres stron: XIV - XIX
Otrzymano: 10 Oct 2021
Przyjęty: 15 Nov 2021
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo