1. bookTom 67 (2021): Zeszyt 1 (March 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Effect of different drying processes on an antioxidant potential of three species of the Lamiaceae family

Data publikacji: 21 May 2021
Tom & Zeszyt: Tom 67 (2021) - Zeszyt 1 (March 2021)
Zakres stron: 8 - 17
Otrzymano: 18 May 2020
Przyjęty: 10 Mar 2021
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Anioł-Kwiatkowska J, Kwiatkowski S, Berdowski W. Rośliny lecznicze. Atlas. Warszawa 1993. [in Polish] Search in Google Scholar

2. Rusaczonek AM, Żebrowska B, Waszkiewicz-Robak B, Ślusarczyk E. Evaluation of phenolic compounds content and antioxidant capacity of herbs. Pol J Food Nutr Sci 2007; 57(4):483-488. Search in Google Scholar

3. Chakraborty R, Dey T. Drying protocols for traditional medicinal herbs: a critical review. Int J Eng Technol Manag Appl Sci 2016; 4(4):31-319. Search in Google Scholar

4. Boruch M, Król B. Procesy technologii żywności. PŁ Łódź 1993. [in Polish] Search in Google Scholar

5. Kowalska K, Olejnik A. Rozmaryn – roślina zielarska o potencjale terapeutycznym. Post Fitoter 2010; 2:114-122. [in Polish] Search in Google Scholar

6. Jadczak D, Grzeszczuk M. Szałwia w kuchni. Panacea 2005;13(4):24-26. [in Polish] Search in Google Scholar

7. Ożarowski A, Jaroniewski W. Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. Warszawa 1987. [in Polish] Search in Google Scholar

8. Papageorgieu V, Mallouchos A, Komaitis M. Investigation of the antioxidant behavior of air- and freeze-dried aromatic plant material in relation to their phenolic content and vegetatice cycle. J Agric Food Chem 2008; 56:5743-5752.10.1021/jf8009393 Search in Google Scholar

9. Rząca M, Witrowa-Rajchert D. Zmiany aktywności przeciwrodnikowej i zawartości polifenoli w suszu jabłkowym uzyskanym przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2009; 1(62):99-108. [in Polish] Search in Google Scholar

10. Manzocco L, Calligaris S, Mastrocola D, Nicoli M.C, Lerici C.R. Review of non-enzymatic and antioxidant capacity in processed foods. Trends Food Sci Technol 2001; 11:340-346. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0924-2244(01)00014-010.1016/S0924-2244(01)00014-0 Search in Google Scholar

11. Nowacka M, Witrowa-Rajchert D, Strachota W, Sobczak E. Wybrane właściwości promiennikowo-konwekcyjnych suszy marchwi i ziemniaka. Acta Agrophys 2010; 16(1):127-136. [in Polish]. Search in Google Scholar

12. Król B, Kiełtyka-Dadasiewicz A. Wpływ metody suszenia na cechy sensoryczne oraz skład olejku eterycznego tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2015;4(101):162-175. doi: http://dx.doi.org/10.15193/ZNTJ/2015/101/06410.15193/ZNTJ/2015/101/064 Search in Google Scholar

13. Arabhosseini A, Padhye S, Huisman W, van Boxtel A, Müller J. Effect of drying on the color of tarragon (Artemisia dracunculus L.) leaves. Food Bioprocess Tech 2011;4(7):1281-1287. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11947-009-0305-910.1007/s11947-009-0305-9 Search in Google Scholar

14. Nowacka M, Śledź M, Wiktor A, Witrowa-Rajchert D. Fizyczne i chemiczne właściwości produktów spożywczych suszonych z wykorzystaniem mikrofal. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2012; 85(6):5-20. Search in Google Scholar

15. Hossain MBC, Barry-Ryan A, Martin-Diana B, Brunton NP. Effect of drying method on the antioxidant capacity of six Lamiaceae herbs. Food Chem 2001; 123(1):85-91. doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.04.00310.1016/j.foodchem.2010.04.003 Search in Google Scholar

16. Arslan D, Özcan MM, Mengeș HO. Evaluation of drying methods with respect to drying parameters, some nutritional and colour characteristics of peppermint (Mentha x piperita L.). Energ Convers Manage 2010; 51:2769-2775. doi: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2010.06.01310.1016/j.enconman.2010.06.013 Search in Google Scholar

17. Chumroenphat T, Khanpromand I, Butkhup L. Stability of phytochemicals and antioxidant properties in ginger (Zingiber officinale Roscoe) rhizome with different drying methods. J Herbs Spices Med Plants 2011;17:4,361-374. doi: http://dx.doi.org/10.1080/10496475.2011.62977610.1080/10496475.2011.629776 Search in Google Scholar

18. Mehrnia MA, Bashti A, Nasab HM. Chemical composition and antioxidant properties of some species of Lamiaceae family from Iran. JMPB 2017; 2:125-130. Search in Google Scholar

19. Marques LG, Ferreira MC, Freire JT. Freeze-drying of acerola (Malpighia glabra L.). Chem Eng Process 2007; 46(5):451-457. doi: https://doi.org/10.1016/j.cep.2006.04.011.10.1016/j.cep.2006.04.011 Search in Google Scholar

20. Rząca M, Witrowa-Rajchert D. Wybrane właściwości fizyczne suszonych produktów roślinnych. In: Dobrzański B, Mieszkalski L (eds.). Physical properties of dried raw materials and food products. Lublin 2007, p. 35-43. Search in Google Scholar

21. Stępień B. Wpływ suszenia konwekcyjnego na wybrane cechy mechaniczne i reologiczne korzenia pietruszki. Inżynieria Rolnicza 2008; 103(5):267-273. [in Polish] Search in Google Scholar

22. Ratti C. Hot air and freeze drying of high value foods. J Food Eng 2001; 49:311-319.10.1016/S0260-8774(00)00228-4 Search in Google Scholar

23. Rząca M, Witrowa-Rajchert D. Suszenie żywności w niskiej temperaturze. Przemysł Spożywczy 2007, 4, 30-35. [in Polish] Search in Google Scholar

24. PN-EN 12145:2001 Oznaczenie zawartości suchej masy metodą wagową. Przetwory owocowe i warzywne. [in Polish] Search in Google Scholar

25. Singleton VL, Rossi JA. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. Am J Enol Viticult 1965; 16:144-158. Search in Google Scholar

26. Yen GC, Chen HY. Antioxidant activity of various tea extract in relation to their antimutagenicity. J Agric Food Chem 1995; 43(1):27-32.10.1021/jf00049a007 Search in Google Scholar

27. PN-A-04019:1998. Produkty spożywcze – Oznaczanie zawartości witaminy C. 1998. [in Polish] Search in Google Scholar

28. Klimczak J. Chlorofile. In: Michałowski S. (ed.). Technologia chłodnictwa żywności. Składniki pokarmowe i kontrola ich przemian. Łódź 1995. [in Polish] Search in Google Scholar

29. Khorshidi J, Mohammadi R, Fakhr TM, Nourbakhsh H. Influence of drying methods, extraction time, and organ type on essential oil content of rosemary (Rosmarinus officinalis L.). Nat Sci 2009; 7(11):42-44. Search in Google Scholar

30. Kaźmierczak R, Hallman E, Sokołowska O, Rembiałkowska E. Zawartość związków bioaktywnych w roślinach zielarskich z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej. J Res Appl Agric Eng 2011; 56(3):200-205. [in Polish] Search in Google Scholar

31. Telesiński A, Grzeszczuk M, Jadczak D, Wysocka G, Onuszko M. Ocena zmian zawartości azotanów (V) w wybranych ziołach przyprawowych w zależności od sposobu ich utrwalania i czasu przechowywania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2013; 90(5):168-176. [in Polish]10.15193/zntj/2013/90/168-176 Search in Google Scholar

32. Proestos C, Lytoundi K, Mawromelanidou OK, Zoumpoulakis P, Sinanoglou V. Antioxidant capacity of selected plant extract and their essential oil. Antioxidants 2013; 2:11-22. doi: http://dx.doi.org/10.3390/antiox201001110.3390/antiox2010011 Search in Google Scholar

33. Couto RO, Conceição EC, Chaul LT, Oliveira EMS, Martins FS, Bara MTF, et al. Spray-dried rosemary extracts: Physicochemical and antioxidant properties. Food Chem 2012; 131:99-105. doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.08.03610.1016/j.foodchem.2011.08.036 Search in Google Scholar

34. Oktay M, Gulcin I, Kufrevioglu OI. Determination of in vitro antioxidant activity of fennel (Foeniculum vulgare) seed extracts. LWT – Food Sci Technol 2003; 36:263-271. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0023-6438(02)00226-810.1016/S0023-6438(02)00226-8 Search in Google Scholar

35. Unver A, Arslan A, Ozcan MM, Akbulut M. Phenolic content and antioxidant activity of some spices. World Appl Sci J 2009; 6(3):373-377. Search in Google Scholar

36. Mazurek A, Pankiewicz U. Changes of dehydroascorbic acid content in relation to total content of vitamin C in selected fruits and vegetables. Acta Sci Pol Hort 2012; 11(6):169-177. Search in Google Scholar

37. Kaźmierczak R, Hallman E, Ardasińska B, Łoś B. Wpływ ekologicznego i konwencjonalnego systemu uprawy na zawartość związków fenolowych w roślinach zielarskich. J Res Appl Agricult Eng 2012; 57(3):198-203. Search in Google Scholar

38. Śledź M, Witrowa-Rajchert P. Składniki biologicznie czynne w suszonych ziołach – czy ciągle aktywne? Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych 2012; 298(2):319-329. [in Polish] Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo