1. bookTom 66 (2020): Zeszyt 3 (September 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

In Memory

Data publikacji: 29 Jan 2021
Tom & Zeszyt: Tom 66 (2020) - Zeszyt 3 (September 2020)
Zakres stron: 66 - 67
Otrzymano: 16 Aug 2020
Przyjęty: 02 Sep 2020
Polecane artykuły z Trend MD