1. bookTom 64 (2018): Zeszyt 4 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Characteristics of seed material and seedlings of Conium maculatum L.

Data publikacji: 04 Mar 2019
Tom & Zeszyt: Tom 64 (2018) - Zeszyt 4 (December 2018)
Zakres stron: 50 - 53
Otrzymano: 28 Sep 2018
Przyjęty: 15 Dec 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Koczwara M. Conium maculatum L., Szczwół plamisty. In: Szafer W, Pawłowski B, eds. Flora Polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. Kraków. PWN, 1960: 45.Search in Google Scholar

2. Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa. PWN, 2001.Search in Google Scholar

3. Lopez A, Cid S, Bianchini L. Biochemistry of hemlock (Conium maculatum L.) alkaloids and their acute and chronic toxicity in livestock. A review. Toxicon 1999; 37:841-865.Search in Google Scholar

4. Vetter J. Poison hemlock (Conium maculatum L.). Review. Food Chem Toxicol 2004; 42:1373-1382.10.1016/j.fct.2004.04.00915234067Otwórz DOISearch in Google Scholar

5. Al-Snafi AE. Pharmacology and toxicology of Conium maculatum. A review. Pharm Chem J 2016; 3(2):136-142.Search in Google Scholar

6. Strzelecka H, Kowalski J, eds. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Warszawa 2000:542.Search in Google Scholar

7. International Rules for Seed Testing. Edition 2010. International Seed Testing Association 2010.Search in Google Scholar

8. Kulpa W. Owoce i nasiona chwastów. Klucze do oznaczania. Warszawa 1958:200.Search in Google Scholar

9. Brouwer W, Stählin A. Handbuch der Samenkunde. Frankfurt am Main 1955:522.Search in Google Scholar

10. Baskin JM, Baskin CC. Seed germination ecology of poison hemlock, Conium maculatum. Can J Bot 1990; 68(9):2018-2024.10.1139/b90-264Search in Google Scholar

11. Maneva S, Milanova S. Seasonal changes of seed germination of Conium maculatum L. regression models for estimation. Agriculture & Forestry 2014; 60 (4): 223-233.Search in Google Scholar

12. Bond W, Davies G, Turner R. The biology and non-chemical control of hemlock (Conium maculatum L.). 2007; http://www.gardenorganic.org.uk/organicweedsSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD