1. bookTom 65 (2019): Zeszyt 1 (March 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Professor Wanda Kisiel (1946–2018) in memoriam

Data publikacji: 02 May 2019
Tom & Zeszyt: Tom 65 (2019) - Zeszyt 1 (March 2019)
Zakres stron: 71 - 72
Otrzymano: 07 Nov 2018
Przyjęty: 30 Dec 2018
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo