1. bookTom 60 (2014): Zeszyt 3 (September 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Discovering herbalism through art. Plants in Polish symbolic painting (1890–1914)

Data publikacji: 16 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 60 (2014) - Zeszyt 3 (September 2014)
Zakres stron: 89 - 100
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Rudecki Ł. N-Figury - konkret, aluzje, symbol w moim malarstwie. Radom 2012:231-237.Search in Google Scholar

2. www.pinakoteka.zascianek.pl, accessed 14 September 2013.Search in Google Scholar

3. Sikora I. Mowa kwiatów, symbolika roślin, kwiatów i kolorów. Wrocław 1992.Search in Google Scholar

4. Cavanaugh J. Out Looking In: Early Modern Polish Art, 1890-1918. Berkeley, Los Angeles, London 2000.Search in Google Scholar

5. Dobrowolski T. Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat. Wrocław1976.Search in Google Scholar

6. Morawińska A. Symbolizm w malarstwie polskim 1890-1914. Warszawa 1997.Search in Google Scholar

7. Mitarski W. Jacek Malczewski. Warszawa 1922.Search in Google Scholar

8. Chruścicki T. Bez tytułu. In: Grzybkowska T. (ed.). Mitologia Malczewskiego. Kraków 1995:9-19.Search in Google Scholar

9. Juszczak W. Malarstwo polskie. Modernizm, studium wprowadzające. Warszawa 1977.Search in Google Scholar

10. Kudelska D. Jakim symbolistą był Jacek Malczewski? In: Stępnik, K, Gabryś-Sławińska M. (eds.). Jacek Malczewski i symboliści. Lublin 2012:11-24.Search in Google Scholar

11. Skała A. „Co umarła muszla znaczy”, czyli o symbolice wanitatywnej w malarstwie Jacka Malczewskiego. In: Stępnik, K, Gabryś-Sławińska M. (eds.). Jacek Malczewski i symboliści. Lublin 2012:45-56.10.3103/S1066369X12110047Search in Google Scholar

12. Strzelecka H, Kowalski J. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Warszawa 2000.Search in Google Scholar

13. Trapp J. Farmakognozya. Volume 1. Warszawa 1869.Search in Google Scholar

14. Magowska A. Badania leków roślinnych w II Rzeczypospolitej. Geneza, determinanty, problematyka i praktyka eksperymentalna. Poznań 2001.Search in Google Scholar

15. Macků J, Krejča J. Atlas roślin leczniczych. Wrocław 1989.Search in Google Scholar

16. Sawiczewski F. Dziewanny kwiatów zasuszenie staranne, Pamiętnik Farmaceutyczny Krakowski 1836;1:326.Search in Google Scholar

17. Siennik M. Herbarz Polski, Kraków 1568.Search in Google Scholar

18. Wolfgang J. O szkodliwej zamianie korzeni dzięgielu z korzeniem szaleyu jadowitego. Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński. 1818;1:285.Search in Google Scholar

19. Wiorogórski L, Zajączkowski G. Lexicon synonymorum pharmaceuticorum in linguis: Latina, germanica, gallica, anglica, polonica et rossica. Volume 1. Warszawa 1892. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo