1. bookTom 3 (2020): Zeszyt 1 (June 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2587-3326
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

International legal regulation of the education quality

Data publikacji: 04 Jul 2020
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2020) - Zeszyt 1 (June 2020)
Zakres stron: 31 - 38
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2587-3326
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Medvedev D.N. Analysis of european education quality assessment systems, Psychological and Pedagogical Journal Gaudeamus, No 1 (17), 2011Search in Google Scholar

Savina A.K. The main criteria for European quality education, Domestic and foreign pedagogy https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kriterii-evropeyskogo-kachestva-obrazovaniya (Accessed date: 28.11.2019)Search in Google Scholar

Berlin Communiqué (2003) http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter/berlin/ (Accessed date: 28.11.2019)Search in Google Scholar

International Association for the Evaluation of Educational Achievement https://fioco.ru/iea (Accessed date: 28.11.2019)Search in Google Scholar

Research of the Higher School of Economics https://www.hse.ru/data/2010/05/12/1217375142/5.pdf (Accessed date: 28.11.2019)Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD