1. bookTom 9 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)
    Special issue: The current status of invasive plants in Central-Eastern Europe
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2354-0079
Pierwsze wydanie
15 Apr 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Preface to the special issue: The current status of invasive plants in Central-Eastern Europe

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2021) - Zeszyt 4 (December 2021)<br/>Special issue: The current status of invasive plants in Central-Eastern Europe
Zakres stron: I - II
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo