1. bookTom 11 (2021): Zeszyt 3-4 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2453-7829
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editorial

Data publikacji: 14 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 11 (2021) - Zeszyt 3-4 (December 2021)
Zakres stron: 115 - 116
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2453-7829
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD