1. bookTom 21 (2021): Zeszyt 2 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-7877
Pierwsze wydanie
15 Jun 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review: The Conquest of the African Mind: History, Colonial Racism, and Education in Senegal and French West Africa

Data publikacji: 15 Apr 2023
Tom & Zeszyt: Tom 21 (2021) - Zeszyt 2 (December 2021)
Zakres stron: 150 - 152
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-7877
Pierwsze wydanie
15 Jun 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD