1. bookTom 5 (2013): Zeszyt 37 (November 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
01 Dec 1996
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Portuguese
Otwarty dostęp

The Transactional Interpretation of Quantum Mechanics

Data publikacji: 31 Dec 2018
Tom & Zeszyt: Tom 5 (2013) - Zeszyt 37 (November 2013)
Zakres stron: 361 - 367
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
01 Dec 1996
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Portuguese
Polecane artykuły z Trend MD