1. bookTom 3 (2009): Zeszyt 27 (November 2009)
    Homage to M. S. Lourenço
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
01 Dec 1996
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Portuguese
Otwarty dostęp

Da cultura da subtileza

Data publikacji: 31 Dec 2018
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2009) - Zeszyt 27 (November 2009) - Homage to M. S. Lourenço
Zakres stron: 155 - 169
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
01 Dec 1996
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Portuguese
Polecane artykuły z Trend MD