1. bookTom 24 (2010): Zeszyt 2 (July 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editors’ note

Data publikacji: 30 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 24 (2010) - Zeszyt 2 (July 2010)
Zakres stron: 47 - 47
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD