1. bookTom 22 (2006): Zeszyt 1 (April 2006)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Measuring Pressure Drop Under Non Ideal Conditions

Data publikacji: 30 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2006) - Zeszyt 1 (April 2006)
Zakres stron: 6 - 12
Otrzymano: 19 Sep 2005
Przyjęty: 23 Mar 2005
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. ISO 6565:2002: Tobacco and tobacco products – Draw resistance of cigarettes and pressure drop of filter rods – Standard conditions and measurement; International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2002.Search in Google Scholar

2. Colard, S., W. Trinkies, G. Cholet, B. Camm, M. Austin, and R. Gualandris: Compensation for ambient conditions effects on multi-capillary pressure drop standards calibration; Presented at Coresta Joint Smoke Science and Product Technology Group Meeting, Paper No. ST03, Freiburg, September 2003.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo