1. bookTom 20 (2002): Zeszyt 4 (December 2002)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Mainstream Smoke Gas Phase Filtration Performance of Adsorption Materials Evaluated With A Puff-by-Puff Multiplex GC-MS Method

Data publikacji: 30 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 20 (2002) - Zeszyt 4 (December 2002)
Zakres stron: 251 - 256
Otrzymano: 13 Sep 2001
Przyjęty: 02 Apr 2002
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Thomas, CE. and K.B. Koller: Puff-by-puff mainstream smoke analyses by multiplex gas chromato-graphy-mass spectrometry; Beitr. Tabakforsch. Int. 19 (2001) 345-351.Search in Google Scholar

2. Fisher, B.: Unraveling smoke. Smoke chemistry: a series; Tob. Reporter, 129, No. 9, September 2000.Search in Google Scholar

3. Browne, C.L.: The design of cigarettes; Celanese Acetate LLC, January 4, 2000.Search in Google Scholar

4. George, T.W. and C.H. Keith: The selective filtration of tobacco smoke; in: Tobacco and tobacco smoke, edited by E. Wynder and D. Hoffmann, Academic Press, 1969, 577-609.Search in Google Scholar

5. Figueiredo, J.L., M.F.R. Pereira, M.M.A. Freitas, and J.J.M. Orfao: Modification of the surface chemistry of activated carbons; Carbon 37 (1999) 1379-1389.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo