1. bookTom 19 (2001): Zeszyt 7 (October 2001)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Comparative Study of Leaf Surface Texture and Ability to Expand of Cured Tobacco

Data publikacji: 30 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 19 (2001) - Zeszyt 7 (October 2001)
Zakres stron: 333 - 338
Otrzymano: 19 Feb 2001
Przyjęty: 06 Aug 2001
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Akimoto, Y.: Scanning electron microscopy observation on the internal structure of cured tobacco leaves; Spec. Buli. Leaf Tob. Res. Lab. (1993) 203K212. Search in Google Scholar

2. Kruger, H, L. van Rensburg and J. Peacock: Cuticu-lar membranę fine structure of Nicotiana tabacum L. leaves; Ann. Bot. 77 (1996) 11K16. Search in Google Scholar

3. Mohapatra, S.C. and W.H. Johnson: Microscopic studies of bright leaf tobacco. II; Freeze drying after curing; Tob. Sci. 17 (1973) 33K36. Search in Google Scholar

4. Pitić, B.: Une mćthode de determination du taux de tabac expanse; Ann. du Tabac Sect. 1,15 (1977) 46K53. Search in Google Scholar

5. Tso, T.C.: Production, physiology and biochemistry of the tobacco plant; Ideals, Inc., Beltsville, MD, 1990. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD