1. bookTom 19 (2001): Zeszyt 6 (July 2001)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Floral Morphology and Some Other Characteristics of Iso-genomic Alloplasmics of Nicotianatabacum L.

Data publikacji: 30 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 19 (2001) - Zeszyt 6 (July 2001)
Zakres stron: 309 - 314
Otrzymano: 03 Jan 2000
Przyjęty: 05 Dec 2000
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Berbeć, J.: 1974. A cytoplasmic małe sterile mutant form of Nicotiana tabacum; L. Z. Pflzucht. 73 (1974) 204K216.Search in Google Scholar

2. Berbeć, A, J. Berbeć, and T. Doroszewska: Graded effects of four alien cytoplasms in Nicotiana tabacum L.; Buli. Spec. CORESTA, Symposium Kallithea, 1990, p. 143.Search in Google Scholar

3. Berbeć, A. and T. Doroszewska: Alloplazmatyczne formy tytoniu uprawnego {Nicotiana tabacum L.) z podstawiona cytoplazma gatunków Nicotiana am-plexicaulis, N knightiana i N. razmo^zz [Alloplasmics of cultivated tobacco {Nicotiana tabacum L.) with substituted cytoplasm of the species Nicotiana amplexicaulis, N knightiana, N raimondu]; Pam. Pul. 100 (1992) 142K150.Search in Google Scholar

4. Berbeć, J.: Issledovanija muzskoj sterilnosti tabaka i jejo isspolzovanie v semenovodstvie gibridov [Investi-gations of małe sterility in tobacco and its use in hybrid seed production]; Mezdunarod. Symp. Kom. RWPG Warszawa, 1972, pp. 1K5.Search in Google Scholar

5. Berbeć, J. and A. Berbeć: Męska jałowo?ć u tytoniu {Nicotiana tabacum L.) uzyskana drog? jednoetapowego podstawienia cytoplazmy gatunku Nicotiana eastii; Kostoff. Pam. Puł. 100 (1992) 135K139.Search in Google Scholar

6. Berbeć, J.: Badania nad krzyżówka Nicotiana glauca x Ntabacum [Investigations of the hybrid N. glauca x N. tabacum]; Pam. Pul 21 (1966) 195K209.Search in Google Scholar

7. Burk, L.G. and R.D. Durbin: The reaction of Nico-tiana species to tentoxin; J. Hered. 69 (1978) 117K120.Search in Google Scholar

8. Gerstel,D.U.: Cytoplasmic małe sterility mNicotiana (A review); North Carolinas Agric. Res. Service Tech. Bul. 1980, p. 263.Search in Google Scholar

9. Tsikov, D. and E. Tsikova: Genetika i citologia na citoplazmenata mzska sterilnost pri Nicotiana [Genet-ics and cytology of cytoplasmic małe sterility in Nicotiana]; Bulg. Akad. Nauk Sofia, 1981.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD