1. bookTom 19 (2001): Zeszyt 5 (April 2001)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Heat Emission from a Burning Cigarette

Data publikacji: 30 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 19 (2001) - Zeszyt 5 (April 2001)
Zakres stron: 245 - 249
Otrzymano: 24 Aug 2000
Przyjęty: 02 Jan 2001
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Rice, R.L, Perrier, R.S. and Runeckles, V.C: A weight loss technique for determining ratę of static burn; Tob Sci. 14 (1970) 73-175.Search in Google Scholar

2. Miura. K.: Oxygen diffusion through cigarette paper; Beitr. Tabakforsch. 19 (2000) 205K208.Search in Google Scholar

3. Gugan, K.: Natural smolder in cigarettes; Com-bustion and Flame 10 (1966) 161-164.Search in Google Scholar

4. Muramatsu, M.: Studies on the transport phe-nomena in naturally smoldering cigarettes; Sci. Papers Cen. Res. Inst. Japan Tobacco and Salt Public Corp. 123 (1981) 9-78.Search in Google Scholar

5. Waymack, B.E, Kellog, D.S., McRae, D.D. and Dwyer, R.W.: Watts in a cigarette: Thermo-physical properties of smoldering cigarettes; Tob. Sci. 41 (1997) 74-81.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo