1. bookTom 19 (2000): Zeszyt 2 (July 2000)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Methods for Confirming the Gram Reaction of Gram-variable Bacillus Species Isolated from Tobacco

Data publikacji: 30 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 19 (2000) - Zeszyt 2 (July 2000)
Zakres stron: 97 - 101
Otrzymano: 20 Feb 2000
Przyjęty: 03 May 2000
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Gregersen, T.: Rapid method for distinction of Gram-negative from Gram-positive bacteria; Eur. J. Appl. Microbiol. Biotechnol. 5 (1978) 123-127.Search in Google Scholar

2. Ryu, E.: A simple method of differentiation between Gram-positive and Gram-negative organisms without staining; Kitasako Arch. Exp. Med. 17 (1940) 58-63.Search in Google Scholar

3. Cerny, G.: Method for the distinction of Gram-negative from Grampositive bacteria; Eur. J. Appl. Microbiol. 3 (1976) 223-225.Search in Google Scholar

4. Graevenitz, A. von, and C. Bucher: Accuracy of the KOH and vancomycin tests in determining the Gram reaction of non-enterobacterial rods; J. Clin. Microbiol. 18 (1983) 983-985.Search in Google Scholar

5. Bauer, A.W., W.M.M. Kirby, J.C. Sherris, and M. Turek: Antibiotic susceptibility testing by a standard-ized single disk method; Am. J. Clin. Pathol. 45 (1966) 493-496.Search in Google Scholar

6. Carlone, G.M., M.J. Valadez, and M.J. Pickett: Methods for distinguishing Gram-positive from Gram-negative bacteria; J. Clin. Microbiol. 16 (1983) 1157-1159.Search in Google Scholar

7. Fluharty, D.M., and W.L. Packard: Differentiation of Gram-positive and Gram-negative bacteria without staining; Am. J. Vet. Clin. Path. 1 (1967) 31-35.Search in Google Scholar

8. Halebian, S., B. Harris, S.M. Finegold, and R.D. Wolfe: Rapid method that aids in distinguishing Gram-positive from Gram-negative anaerobic bacteria; J. Clin. Microbiol. 13 (1981) 444-448.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD