1. bookTom 19 (2000): Zeszyt 2 (July 2000)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Scientific Publications and the Internet - Editorial

Data publikacji: 30 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 19 (2000) - Zeszyt 2 (July 2000)
Zakres stron: 49 - 49
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo