1. bookTom 18 (1998): Zeszyt 2 (August 1998)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Mouth Insertion Depths in Canadian Smokers

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 18 (1998) - Zeszyt 2 (August 1998)
Zakres stron: 85 - 91
Otrzymano: 15 Apr 1998
Przyjęty: 31 Jul 1998
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Kozłowski, L.T., R.C. Frecker, V. Khouw, and M.A. Pope: The misuse of Mless-hazardousN cigarettes and its detection: hole-blocking of ventilated filters; Am. J. Pub. Health 70 (1980) 1202-03.Search in Google Scholar

2. Kozłowski, L.T., W.S. Rickert, M.A. Pope, J.C. Robinson, and R.C. Frecker: Estimating the yield to smokers of tar, nicotine, and carbon monoxide from the Mlowest yieldN ventilated filter-cigarettes; Br. J. Addict. 77 (1982) 159-165.Search in Google Scholar

3. Kozłowski, L.T., M.A. Pope, and J.E. Lux: Preva-lence of the misuse of ultra-low-tar cigarettes by blocking filter vents; Am. J. Pub. Health 78 (1988) 694-695.Search in Google Scholar

4. Kozłowski, L.T., J.L. Pillitteri, and C.T. Sweeney: Misuse of PlightQ cigarettes by means of vent blocking; J. Subst. Abuse 6 (1994) 333-36.Search in Google Scholar

5. McBride, C: Imperial Tobacco, Canada, unpublished results, 1984.Search in Google Scholar

6. Baker, R.R. and L.S. Lewis: Filter ventilation - has there been a “cover-up”? Recent Adv. Tob. Sci. 23 (1997) 152-196.Search in Google Scholar

7. Porter, A.: Review of Tipping used on the Canadian Market, Imperial Tobacco, Canada (unpublished), 1998.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo