1. bookTom 18 (1998): Zeszyt 1 (April 1998)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Conference Report - Systemic Acquired Resistance (SAR): A Meeting Organized by the Pesticide Group of the Society of the Chemical Industry, March 10, 1998, London, UK

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 18 (1998) - Zeszyt 1 (April 1998)
Zakres stron: 47 - 48
Polecane artykuły z Trend MD