1. bookTom 18 (1998): Zeszyt 1 (April 1998)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Tobacco Production in Switzerland

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 18 (1998) - Zeszyt 1 (April 1998)
Zakres stron: 43 - 46
Otrzymano: 04 Dec 1997
Przyjęty: 16 Jan 1998
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo