1. bookTom 17 (1997): Zeszyt 3 (December 1997)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Conference Report - 51st Tobacco Chemists” Research Conference (TCRC), September, 1997

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 17 (1997) - Zeszyt 3 (December 1997)
Zakres stron: 97 - 98
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo