1. bookTom 14 (1990): Zeszyt 6 (June 1990)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Fate of Chlorpyrifos on Tobacco during Smoking

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 14 (1990) - Zeszyt 6 (June 1990)
Zakres stron: 387 - 391
Otrzymano: 09 Jul 1986
Przyjęty: 08 Feb 1989
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Chopra, N. M., M. M. Verma and T. H. Zuniga: On the fate of maleic hydrazide in tobacco smokes; J. Agric Food Chem. 30 (1982) 672-676.10.1021/jf00112a012 Search in Google Scholar

2. Pillsbury, H. C., C. C., Bright, K. J. O'Connor and F. W. Irish: Tar and nicotine in cigarette smoke; J. Assoc. Off. Anal. Chem. 52, No. 3 (1969) 458-462. Search in Google Scholar

3. Toet, M. J., and L. Toet: Determination of chlorpyrifos (diethyl-3,5,6-trichloropyridyl phosphorothioate) in cured tobacco; Beitr. Tabakforsch, 8 (1976) 334— 338. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD