1. bookTom 13 (1986): Zeszyt 4 (August 1986)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Shredding - A Novel Technology for the Processing of Tobacco Stems which Alters Cigarette Properties

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 13 (1986) - Zeszyt 4 (August 1986)
Zakres stron: 205 - 214
Otrzymano: 17 May 1985
Przyjęty: 18 Dec 1985
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD