1. bookTom 13 (1985): Zeszyt 1 (January 1985)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Residue and Sucker Control from Two Formulations of Maleic Hydrazide (MH)

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 13 (1985) - Zeszyt 1 (January 1985)
Zakres stron: 55 - 58
Otrzymano: 08 Nov 1983
Przyjęty: 11 Sep 1984
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Collins, W. K., S. N. Hawks, Jr., and B. U. Kittrell: Effects of systemics alone and contacts followed by a systemic sucker control agent on some agronomic- economic characteristics of flue-cured tobacco; Tob. Sci. 14 (1970) 86-88.Search in Google Scholar

2. Collins, W. K., S. N. Hawks, Jr., and B. U. Kittrell: Comparison of MH-30 and Royal MH-30 on sucker control and yield and value of flue-cured tobacco; Tob. Sci. 15 (1971) 106.Search in Google Scholar

3. Coresta Recommended Method No. 4 (September 1976): Determination of maleic hydrazide residues in tobacco; Coresta Information Bulletin 1976-2,, 29-36.Search in Google Scholar

4. Davis, D. L., W. O. Atkinson and J. Smiley: Maleic hydrazide residue from air-cured Burley tobacco; Crop Sci. 14 (1974) 109-112.Search in Google Scholar

5. Hunt, T. W., T. J. Sheets and W. K. Collins: MH residues on flue-cured tobacco; Tob. Sci. 21 (1977) 128-130.Search in Google Scholar

6. Lane, J. R.: Collaborative study of maleic hydrazide residue analysis; J. Assoc. Off. Agric. Chem. 46 (1963) 261-268.Search in Google Scholar

7. Seltmann, H., and J. A. Priest: Simulation of machine application with hand-held equipment; Tob. Sci. 16 (1972) 100.Search in Google Scholar

8. Sheets, T. J., and H. Seltmann: Effect of sprinkler irrigation on tobacco sucker control and residue from MH; Tob. Sci. 26 (1982) 106-108.Search in Google Scholar

9. Smith, A. E., J. W. Zukel, G. M. Stone and J. A. Riddell: Factors affecting the performance of maleic hydrazide; J. Agric. Food Chem. 7 (1959) 341-344.Search in Google Scholar

10. Wolfe, Ronald: Comparison of Burley tobacco topped and suckered by chemicals and by hand; Tob. Sci. 15 (1977) 151.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo