1. bookTom 12 (1984): Zeszyt 4 (July 1984)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Component Analysis of Pressure Drop and Ventilation Variability

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 12 (1984) - Zeszyt 4 (July 1984)
Zakres stron: 169 - 177
Otrzymano: 10 Mar 1983
Przyjęty: 05 Dec 1983
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Goodman, L. A.: On the exact variance of products; Journal of the American Statistical Association 55 (292), (1960) 708-713.10.1080/01621459.1960.10483369Search in Google Scholar

2. Weatherly, C. H., J. E. Kiefer: Instrument for simultaneous measurement of pressure drop and filter ventilation; Eastman Technical Information for Customer Dissemination, Filter Technology Report No. 64. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo