1. bookTom 12 (1983): Zeszyt 1 (February 1983)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Investigation of an Odour Problem on Cigarette Packets

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 12 (1983) - Zeszyt 1 (February 1983)
Zakres stron: 9 - 13
Otrzymano: 18 Jun 1982
Przyjęty: 27 Aug 1981
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Mass Spectrometry Data Centre, Aldermaston, U.K. (in collaboration with ICI Ltd., Organics Division): Eight peak index of mass specua, 2nd ed., 1974; Her Majesty's Stationery Office, London, or Pendragon House Inc., Palo Alto, Calif.Search in Google Scholar

2. MacLeod, G., M. Seyyedain-Ardebili and A. J. MacLeod: Substituted 4-methyl-1,3-dioxolanes, Solvent interaction products in some commercial beef flavorings;J. Agric. Food Chem. 28 (1980) 441-446.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD