1. bookTom 9 (1977): Zeszyt 3 (October 1977)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Further Investigations into the Metabolism of Endosulfan l, Endosulfan ll and Endosulfan Sulfate in Tobacco Leaf

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 9 (1977) - Zeszyt 3 (October 1977)
Zakres stron: 176 - 179
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Cheng, A. L. S., and G. L. Steffens: Tob. Sci. 20 (1976) 90.Search in Google Scholar

2. Chopra, N. M., and A. M. Mahfouz: J. Agric. Food Chem. 25 (1977) 32.10.1021/jf60209a057Search in Google Scholar

3. Corbaz, R., A. Artho, P. Cesd!.ini, M. Hausermann and J. Cl. Plantef~ve: Beitr. Tabakforscb. 5 (1969) 80.Search in Google Scholar

4. Domanski, J. J., and T. J. Sheets: Tob. Sci. 17 (1973) 55. ISearch in Google Scholar

5. Dorough, H. W., G. A. Jones and C. I. Lusk: Environ. Entomol. 2 (1973) 845.10.1093/ee/2.5.845Search in Google Scholar

6. Fromageot, P., and H. Perez-Milan: Biochem. Biophys. Acta 32 (1959) 457.10.1016/0006-3002(59)90619-5Search in Google Scholar

7. Guthrie, F. E., and T. G. Bowery: J. Econ. Entomol. 55 (1962) 1017.10.1093/jee/55.6.1017Search in Google Scholar

8. Nesemann, E., and F. Seehofer: Beitr. Tabakforsd!.. 5 (1970) 207.Search in Google Scholar

9. Tappan, W. B., C. H. van Middelem and H. A. Moye: J. Econ. Entomol. 60 (1967) 765.10.1093/jee/60.3.765Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD