1. bookTom 9 (1977): Zeszyt 2 (June 1977)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Methods to Determine Phytopharmaceuticals in Tobacco and Tobacco Products3rd Report: Rapid Determination of Fenamiphos and Fensulfothion/Methoden zur Bestimmung von Phytopharmaka in Tabak und Tabakerzeugnissen: III. Mitteilung: Eine schnelle Bestimmung von Fenamiphos und Fensulfothion

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 9 (1977) - Zeszyt 2 (June 1977)
Zakres stron: 107 - 110
Otrzymano: 01 Jul 1976
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo