1. bookTom 9 (1977): Zeszyt 2 (June 1977)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Cigarette Smoke Formation Studies: IV. The Dynamic Measurement of the AxiaI Density of a Burning Cigarette

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 9 (1977) - Zeszyt 2 (June 1977)
Zakres stron: 67 - 71
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Baker, R. R.: High Temp. Sci. 7 (1975) 236-247.Search in Google Scholar

2. Egerton, A., K. Gugan, F. J. Weinberg: Combustion and Flame 7 (1963) 63-78.10.1016/0010-2180(63)90156-1Search in Google Scholar

3. Lendvay, A. T., and T. S. Laszlo: Beitr. Tabakforsdl. 7 (1974) 276-281.Search in Google Scholar

4. Williamson, T. G., J. G. MacKinnon, A. F. Frisch, and R. W. Jenkins, Jr.: In press.Search in Google Scholar

5. Curran, J. G., and J. E. Kiefer: Beitr. Tabakforsdl. 7 (1973) 29-35,Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo