1. bookTom 6 (1972): Zeszyt 4 (August 1972)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Use of Cryogenic Temperature Gas Chromatography for the Determination of Carbon Monoxide and Carbon Dioxide in Cigarette Smoke

Data publikacji: 19 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 6 (1972) - Zeszyt 4 (August 1972)
Zakres stron: 178 - 181
Otrzymano: 14 Feb 1972
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Elmenhorst, H., and Sdmltz, C.: Beitr. Tabakforsch. 4 (1.968) 90.Search in Google Scholar

2. Juvet, R. 5., and Zadlo, F.: in "Advances in Chromatography", Vol. 1., J. C. Giddings and R. A. Keller, editors, Marcel Dekker, Inc., New York, :1965, pp. 26,5-27:1. Search in Google Scholar

3. Mumpower, R. C., Lewis, J. S., and Touey, G. P.: Tob. Sci. 6 (:1962) :140. Search in Google Scholar

4. Williams, T. B., and Belk, C. W.: 24th Tobacco Chemists' Researdt Conference, Montreal, Canada, Oct. 28, :1970Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo