1. bookTom 6 (1972): Zeszyt 4 (August 1972)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

An Automated Procedure for the Determination of Ammonia in Tobacco

Data publikacji: 19 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 6 (1972) - Zeszyt 4 (August 1972)
Zakres stron: 167 - 172
Otrzymano: 22 Nov 1971
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Ayers, C. W.: The determination of nitrogen and ammonia in tobacco and cigarette smoke; Proc. Soc.Analyt. Chem. 8 (1.971.) 1.7-1.9.Search in Google Scholar

2. Frankenburg, W. G., Gottscho, A. M., Kissinger, S., Bender, D., and Ehrlich, M.: Analytical studies on harvested tobacco leaves; Anal. Chem. 25 (1.953) 1.784-1.798. Search in Google Scholar

3. Gehrke, C. W., Kaiser, F. E., and Ussary, J. P.: Automated spectrophotometric method for nitrogen in fertilizers; J. Ass, Offic. Anal. Chem. 51 {:t968) 2.D0-21:l. Search in Google Scholar

4. Keay, J., and Menage, P. M. A.: Automated distillation procedure for the determination of nitrogen; Analyst 94 (:1969) 895-899. 10.1039/an9699400895Search in Google Scholar

5. Pucher, G. W., Vickery, H. B., and Leavenworth, C. 5.: Determination of ammonia and of amide nitrogen in plant tissue; Ind. Eng. Chem., Anal. Ed., 7 {:t935) :lj2.-:lj6. '7'Search in Google Scholar

6. Williams, J. F., and Hunt, G. F.: Ammonia in mainstream and side-stream cigarette smoke; 21st Tobacco Chemists' Researdt Conference, Durham, N. C., Oct. :lfJ-20, :1967. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD