1. bookTom 5 (1970): Zeszyt 5 (November 1970)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Effect of Some Humectants on the Properties of a Flue-Cured Tobacco/Die Wirkung einiger Feuchthaltemittel auf die Eigenschaften eines röhrengetrockneten Tabaks

Data publikacji: 12 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 5 (1970) - Zeszyt 5 (November 1970)
Zakres stron: 231 - 238
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Roquette Freres, Bulletins techniques, 1964-65.10.1515/crll.1964.214-215.207Search in Google Scholar

2. Nooy, H. van: Beitr. Tabakforsch. 3 (1966) 487. Search in Google Scholar

3. Neurath, G., und Horstmann, H.: Beitr. Tabakforsch. 2 (1963) 93· Search in Google Scholar

4. Mumpower, R. C., und Kiefer, J. E.: 2oth Tobacco Res. Conf., Winston-Salem, 1966. Search in Google Scholar

5. Farbwerke Hoechst: Westdeutsche Patentschrift 1.202.699·Search in Google Scholar

6. Eastman Kodak: Amerikanische Patentschrift 3·417-759·Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD