1. bookTom 5 (1970): Zeszyt 4 (August 1970)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Examination of the Cigarette Butt Length in 1968 in the Federal Republic of Germany - Über die Länge von Cigarettenstummeln in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1968

Data publikacji: 12 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 5 (1970) - Zeszyt 4 (August 1970)
Zakres stron: 198 - 200
Otrzymano: 12 May 1970
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Williamson, J. T.: Cigarette Components Ltd., Bull. Oct. 1957·Search in Google Scholar

2. Bethmann, M. v.: Persönliche Mitteilung, 1959. 10.1515/juru.1959.1959.10.378Search in Google Scholar

3. Waltz, P., und Häusermann, M.: Mitt. Lebensmitt. Hyg. 52 (1961) 4·Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD