1. bookTom 5 (1969): Zeszyt 3 (December 1969)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Fluidics and its Usage for Tobacco Processing/Pneumonik und ihre Anwendungen in der Tabaktechnologie

Data publikacji: 12 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 5 (1969) - Zeszyt 3 (December 1969)
Zakres stron: 154 - 165
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo