1. bookTom 5 (1969): Zeszyt 3 (December 1969)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Composition Studies on Tobacco XL: Large Scale Fractionation of the Neutrals of Cigarette Smoke Condensate Using Adsorption Chromatography and Solvent Partitioning

Data publikacji: 12 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 5 (1969) - Zeszyt 3 (December 1969)
Zakres stron: 109 - 114
Otrzymano: 24 Nov 1969
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Bock, F. G., Swain, A. P., and Stedman, R. L.: Cancer Research 29 (1969) 584.Search in Google Scholar

2. Elmenhorst, H., and Grimmer, G.: Z. Krebsforsch.71. (1.968) 66. 10.1007/BF00524504Search in Google Scholar

3· Haenni, E. 0., Howard, J. W., and Joe, F. L., Jr.: J. Assoc. Offic. Agr. Chemists 45 (1.962) 67. 10.1093/jaoac/45.1.67Search in Google Scholar

4· Hoffmann, D.: Personal communication. Search in Google Scholar

5· Hoffmann, D., and Wynder, E. L.: Anal. Chem. 32 (1.960) 295·10.1021/ac60158a051Search in Google Scholar

6. Miller, R. L., Chamberlain, W. J., and Stedman, R. L.: Tobacco Science 1.3 (1.969) 21..Search in Google Scholar

7· Review of Activities, 1.963-66, pp. 38-41., London: Tobacco Research Council, 1.967.Search in Google Scholar

8. Stedman, R. L., Miller, R. L., Lakritz, L., and Chamberlain, W. J.: Chem. & Incl. (1.968) 394· Search in Google Scholar

9· Swain, A. P., Cooper, J. E., and Stedman, R. L.: Cancer Research 29 (1969) 579·Search in Google Scholar

10. Whitehead, J. K.: Personal communication expanding reference 7.Search in Google Scholar

11. Wynder, E. L., and Hoffmann, D.: Tobacco and Tobacco Smoke, pp. 225-230, 340-345, New York, Academic Press, Inc., 1967.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo