1. bookTom 5 (1969): Zeszyt 1 (June 1969)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Isolation of Weak Heteroaromatic Bases in Tobacco Smoke/Isolierung schwach basischer Heteroaromaten aus dem Tabakrauch

Data publikacji: 12 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 5 (1969) - Zeszyt 1 (June 1969)
Zakres stron: 1 - 4
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Yamashita, Y., Kobashi, Y., und Watanabe, M.: Nippon Nogei Kagaku Kaishi 37 (1963) 291; ref.: C. A. 61 (1964) 2198.10.1271/nogeikagaku1924.37.385Search in Google Scholar

2. Osman, S., und Barson, J.: Phytochemistry 3 (1964) 587. 10.1016/S0031-9422(00)82932-5Search in Google Scholar

3. Schmeltz, 1., Stedman, R. L., Chamberlain, W. J ., und Burdick, D.: J. Sei. Food Agr. 15 (1964) 77410.1002/jsfa.2740151106Search in Google Scholar

4. Pailer, M., Hübsch, W. J ., und Kuhn, H.: Fachl. Mittl. österr. Tabakregie No. 7 (1967) 109. Search in Google Scholar

5. Neurath, G., Dünger, M., Gewe, J., Lüttich, W., und Wiehern, H.: Beiträge Tabakforsch. 3 (1966) 563.Search in Google Scholar

6. Stedman, R. L.: Chem. Rev. 68 (1968) 153. 10.1021/cr60252a0024868017Search in Google Scholar

7. Neurath, G., in Schievelbein, H.: Nikotin- Pharmakologie und Toxikologie des Rauches, Georg Thieme Verlag, Stuttgart (1968).Search in Google Scholar

8. Testa, A., und Testa, P.: Ann. Direct. Etudes Equipment SEITA 3 (1965) 103; Cuzin, J.: Abh. dtsch. Akad. Wiss. Berlin, Kl. Chem. Geol. Biol. 3 (1966) 171. Search in Google Scholar

9. Rodgman, A., und Cook, L. C.: Tob. Sei. 6 (1962) 176.Search in Google Scholar

10. Schmeltz, 1., Stedman, R. L., Chamberlain, W. J., und Stills, C. D.: Chem. Ind. (1965) 2009.Search in Google Scholar

11. Seehofer, F., und Miller, J. E.: Beiträge Tabakforsch. 3 (1965) 75·Search in Google Scholar

12. Glock, E., und Vaugham, T. H.: 13. Tob. Chem. Res. Conf., Lexington (1959).Search in Google Scholar

13. Quin, L. D.: J. Org. Chem. 24 (1959) 911.10.1021/jo01089a004Search in Google Scholar

14. Graham, J. F.: Chem. Ind. -(1966) 1924.Search in Google Scholar

15. Neurath, G., Gewe, J., und Wiehern, H.: Beiträge Tabakforsch. 4 (1968) 247.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo