1. bookTom 4 (1968): Zeszyt 7 (December 1968)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Evaluation of Total Nitrogen in Cigarette Smoke - Über die Bilanz des Stickstoffes im Cigarettenrauch

Data publikacji: 03 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 4 (1968) - Zeszyt 7 (December 1968)
Zakres stron: 283 - 286
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Larson, P. 5., and Harlow, E. 5.: UNESCO Int. Conference on Radioisotopes, :1.957, Fasc. :1.54 . . Search in Google Scholar

2. Morrell, F. A., and Varsel, C.: Tobacco Science :r.o (:1.966) 45· Search in Google Scholar

3· Neurath, G., and Ehmke, H.: Beitr. Tabakforsch . .2. (1964) 117. 10.2478/cttr-2013-0064 Search in Google Scholar

4· Bruns, B.: Acta Physicochim. U.R.S.S.7 (1937) 875· Search in Google Scholar

5· Johnson, J. E., Christian, J. G., and Carhart, H. W.: Ind. Eng. Chem. 53 (1961) 900.10.1021/ie50623a024 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD